Поиск по сайту

Уникальная методика

molodostm

Живые семинары - 2020

training1

Всемирная Лига Наций

Logo2-2

Ваши покупки

Итоговая сумма:   0 EUR
В корзину

Мы в соцсетях

facebooklogo-300x300

Seminārā 2017

Riga2017

Prof. Alberts A. KLOSS-IGNATENKO no Ukrainas – atkal Rīgā!!!

2017.gada 24.novembrī 11.00-18.00

Pirmā semināru kursa “Domas spēka, veselības un veiksmes Matrice”

kopsavilkums

1. Seminārā jūs varat saņemt jaunu domāšanas modeli, kas ļaus Jums vienlaicīgi nodarbināt savu potenciālu uz 100 % un palielināt visu dzīvei nepieciešamo programmu realizēšanas ātrumu uz 97-98,5 % (atšķirībā no parastās domāšanas), kā arī saņemt milzīgu daudzumu dažādu veidu enerģijas 100% veselības saņemšanai, mūžīgai jaunībai un veiksmīgai dzīvei.

2. Jūs apgūsiet eniopsihotreniņu, kas ļauj meistarīgi patstāvīgi modelēt savu veselību, ilgmūžību un veiksmi.

3. Jūs iemācīsieties padarīt savu organismu stiprāku ar dažādiem enerģijas veidiem, kas ļauj Jums paildzināt jaunību, saglabāt darbaspējas un veselību.

4. Profesors Ignatenko piedāvās katram no Jums “Domas spēka un laimīgas ilgmūžības Matrici”.

Trīs dienu semināra treniņa programma “Domas spēka, veselības un veiksmes Matrice”

1. Prezentācijas filmas demonstrēšana.

2. Fenomenoloģija, zinātne, apgaismība (vēsturisks ieskats).

3. Ievads “Evolūcionālās dzīves ābecē.”

4. Kosmohumānisms. Zelta Gadsimta Zinātnes.

5. Eniopsihotreniņš.

6. Informācija – Visuma dzīves pamats. Informācijas klasifikācija. MEDITĀCIJA “ES – INFORMACIONĀLAIS MIKROKOSMS”.

7. Apziņa, enerģija, matērija.

8. Kosmoeniopsiholoģija (zinātne par Cilvēku un Visumu).

9. Jauns 12 līmeņu cilvēka apziņas modelis ar Garīguma kompleksu.

10. KNOW-HOW! Subinformacionālais domāšanas modelis. Jaunais domāšanas aparāts.

11. Subinformacionālā kompleksa (SKM) Nr. 1. ievadīšana un nostiprināšana. MEDITĀCIIJA “DOMAS SPĒKA, VESELĪBAS UN VEIKSMES MATRICE”.

12. Garīgi-infromacionālā dzīves būtība.

13. Praktiskas suģesloģijas, suģestopēdijas, hipnoloģijas metodes – intensīvas apmācības un audzināšanas metodes. 14. Cilvēka bioinformātika un bioenerģētika. Praktiska nodarbība.

15. Subinformacionālā fizvokalīze. Vingrinājums Nr. 1 un Nr. 2.

16. Zelta Gadsimta Kosmoloģija. MEDITĀCIJA “VISUMS”.

17. Prof. Ignatenko Pieci informacionālie dzīves pamatprincipi. Praktiskā apguve.

18. Karma un tās iegūšanas veidi.

19. Psihoinformacioloģija – Trešās Tūkstošgades zinātne. Praktiskās metodes.

20. GARĪGĀS INICIĀCIJAS MEDITĀCIJA. _

 

PIRMO REIZI LATVIJĀ!

2017. GADA 25.-26. NOVEMBRĪ 10.00-17.00

EKSKLUZĪVS ZINĀTNIEKA-KOSMISTA UN PASAULSLAVENA APGAISMOTĀJA, PROF. ALBERTA A. KLOSS IGNATENKO

ELITĀRAIS EKSTRA-KLASES SEMINĀRS:

“Trešās Tūkstošgades Ģimenes psihologi-mentori”

Ģimene – neatņemama sabiedrības daļa, kas veicina harmoniskas personības veidošanos. Bez tās cilvēks kļūst vientuļš, atrauts no sabiedrības. Cilvēka psiholoģija ir tāda, ka vienam viņam ir sarežģītāk, vajadzīgi tuvinieki un mīloši cilvēki.

Semināra mērķis:

- Pirmo pasaulē Ģimenes psihologu-mentoru (ĢPM) (specialitātes šifrs un kods – 40.010), universālu speciālistu sagatavošana;

- Trešās Tūkstošgades ģimenes veidošanas metožu apguve nākotnes pilsētām;

- ātru audzināšanas un pāraudzināšanas (pārorientācijas) metožu apguve ar psihoinformatīvas programmēšanas izmantošanu;

- Programmas sagatavošanas realizēšana topošo mammu apmācībai kontrolēt sava organisma orgānus un sistēmas, kā arī metožu apguve, kas veicina normālu bērna attīstību, grūtniecības norisi un nesāpīgas dzemdības;

- Psihoinformacionālo tehnoloģiju apguve, kas ļauj attīstīt fenomenālas spējas ģimenes locekļiem, kā arī nodrošina veselības sistēmu un aktīvu ilgmūžību;

- Cilvēces genofonda saglabāšanas un ģimenes locekļu garīgi-tikumiskā līmeņa celšanas metožu apguve;

- speciālu globālās drošības un miera uz Zemes saglabāšanas metožu ieviešana;

- Programmu apguve Zemes, virszemes, sociālo un kosmisku kataklizmu novēršanai.

Seminārus vada Alberts Aleksejs Kloss-Ignatenko

– filosofijas, bioloģisko un energoinformacionālo zinātņu Grand-doktors, Grand-doktors starptautiskās drošības zinātnēs, Vispasaules Sadalītās Universitātes pilnais profesors, Starptautiskās un Eiropas Informatizācijas Akadēmijas (Asociētā ANO locekle), psihoinformacioloģijas katedras vadītājs, Starptautiskās Fundamentālās Apmācības Universitātes (Oksfordas apmācības tīkls) profesors, Starptautiskās Mediko-Tehniskās Akadēmijas viceprezidents, Starptautiskās Antikriminālās Antiteroristiskās Komitejas Priekšsēdētāja vietnieks. Starptautisko prēmiju laureāts, starptautisko ordeņu kavalieris.

Akadēmiķis Kloss-Ignatenko – zinātnieks-kosmists, aktīvs pasaules mēroga sabiedrisks darbinieks un apgaismotājs, kura ieguldījums garīgi-tikumiskā Pasaules informatizācijā ir izcils, Kosmohumānistiskās Mācības un jaunu zinātnes virzienu pamatlicējs: kosmoeniopsiholoģija, psihoinformacioloģija, kosmoenioufoloģija, kosmoeniomedicīna, komoeniomāksla, kosmoeniopedagoģija, kosmoeniosports u. c.

Viņa dzīves mērķis – Trešās Tūkstošgades garīgi-informacionālās pilsoņu sabiedrības veidošana, vienotas un nedalāmas Kosmohumānistiskās Civilizācijas “Zelta Laikmets” radīšana, augsti garīgo, intelektuālo un fiziski veselo cilvēku Civilizācijas izveide, kuriem piemitīs ģeniālas spējas, kas sludinās Mīlestības, Labestīguma un Gaismas filosofiju, kas dzīvos saskaņā ar garīgi-informacionāliem Kosmiskajiem Tēva-Radītāja Likumiem.

Pirmā kursa semināra plāns:

1. Garīgā informācija – varens progresa dzinējs. Kosmohumānisms – Radītāja Jaunā Zelta Gadsimta mācība.

2. Ģimenes kosmoeniopsiholoģija – zinātne par Cilvēku un Visumu.

3. Ģimenes evolucionārā dzīves ābece.

4. Cilvēks: mikro-makrokosms, kas sastāv uz 1 % no redzamās matērijas un uz 99 % - no neredzamās, smalkās matērijas.

5. Šifrs (Informacionālie likumi) un Trešās Tūkstošgades ģimenes kods. Kods – atslēga uz Informacionāliem likumiem to aktivēšanai un izmantošanai. Likumi – cilvēka spējas, viņa talanti.

6. Cilvēka ģimenes anatomija.

7. Meditācija: “Es – mikro-makrokosms”.

8. Disharmonijas ģimenē, kā arī neveiksmju un slimību iemeslu atklāšana un novēršana.

9. Informacionālo ģimenes likumu (20 informacionālo likumu) Matrices ievadīšana, nostiprināšana un aktivācija.

10. Pieci garīgi-informacionālie laimīgas Trešās Tūkstošgades ģimenes principi. Suģestējošās tehnoloģijas apguve seansam ar ģimenes locekļiem.

11. Meditācija: “Evolūcionālās dzīves Absolūtais kristāls”.

12. Ģimenes psihoinformacioloģija.

13. Moduļu-portālu metode pilnīgai ĢPM sagatavošanai darbam ar dažādām ģimenes vecuma grupām. Speciāla seansa - rituāla veikšanas metode.

14. Meditācija: “Ģimenes portālu un matriču izveide”.

15. Suģestopēdiska metode laimīgas ģimenes veidošanai.

16. Psihosuģestīvā metode “Ģimenes attiecību harmonizācijas Matrice starp vecākiem un bērniem”. Ievadīšana, nostiprināšana, aktivācija un izmantošana.

17. Spēka, veselības un veiksmīgas dzīves Matrice ģimenes locekļiem. Psihoinformacionālā seansa veikšanas metode.

18. Meditācija: “Veselība, jaunība, veiksme”.

19. Vecāku, bērnu un visas dzimtas mērķa sasniegšanas Matrice. Suģestopēdiska seansa vadīšanas metode.

20. Ģimenes un dzimtas karmas (līdz trešai paaudzei) krāsu diagnostika.

21. Psihoinformacionālās intensīvās metodes vecās karmas samazināšanai un jaunas karmas veidošanās novēršanai (harmonizators RAM, laimīgas ģimenes aktivātors). Seansa veikšanas metode ģimenes locekļiem.

22. Kosmoeniopsiholoģiskās metodes talanta attīstīšanā.

23. Meditācija: “Es – potenciālais ģēnijs” ģimenes locekļiem.

24. Noosfēras-zvaigžņu Matrice aizsardzībai no anomālajām Zemes, ūdens zonām un visu veidu negatīvās informācijas. Matrices ievadīšana, nostiprināšana un aktivācija ĢPM.

25. Papildus metode darbam ar Mūžīgas jaunības un dzīves Matrici pirmajiem Zemes ilgdzīvotājiem (kas ir apguvuši attiecīgā semināra programmu). Aktīvās dzīves paildzināšanas Matrice ģimenes locekļiem, ar kuriem strādā ĢPM. Seansa veikšanas metode.

26. Vēlmju piepildīšanas Matrices ievadīšana un nostiprināšana visiem ģimenes locekļiem, ar kuriem strādā ĢPM.

Pēc 3 kursu semināru programmas apgūšanas tiek izsniegts speciālista Sertifikāts: “Ģimenes psihologs-mentors” (specialitātes šifrs un kods – 40.010).

Mācību cena

Seminārs 24 XI: ja maksājums veikts līdz 3 XI – 80 EUR; ja maksājums veikts pēc 3 XI – 105 EUR. Seminārs 25-26 XI: par abām dienām, ja maksājums veikts līdz 3 XI – 160 EUR; ja maksājums veikts pēc 3 XI – 195 EUR; par vienu dienu, ja maksājums veikts līdz 3 XI – 85 EUR; ja maksājums veikts pēc 3 XI – 110 EUR.

Adrese: Viesnīca TIA, Kr. Valdemāra 63, Konferenču zāle.

Pierakstīties uz semināru, kā arī detalizētas informācijas saņemšanai, var pie organizatora: Dziedniecības centrā „AKVILONA”,Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods–1), Rīgā. Fakss/tel.: +371-67275910; mob. +371-29196664; +371-29489221.

www.akvilona.lv www.vdzl.lv ; E-pasts: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.